Portfeldə olan BPA

0

Lokal Monitorinq Mənbələri

0

DYTH Ekspertiza Rəyi

0

Təqdim edilmiş FHTH

0

Tibbi Məhsulların Təhlükəsizliyinə Nəzarət

 • Farmakonəzarət

  • Farmakonəzarət Sisteminin qurulması və tətbiqi
  • Farmakonəzarət Sisteminin Əsas Dosyesinin (FSƏD) tərtib edilməsi və dəstəklənməsi
  • 24/7 Farmakonəzarət üzrə Məsul Şəxs və Farmakonəzarət üzrə Lokal Əlaqələndirici Şəxs qismində fəaliyyət göstərmək
  • Beynəlxalq və Lokal Ədəbiyyatlar üzrə axtarış
  • Farmakonəzarət üzrə Qanunvericiliyin və Normativ-Hüquqi Aktların Monitorinqi
  • Qurumun İnternet Səhifəsinin Monitorinqi
  • Preparatların Keyfiyyət Problemlərinin idarə edilməsi və bildirişi
  • Əlavə Təsir Hadisəsinin emalı və bildirişi
  • Siqnalın Aşkarlanması və idarə edilməsi
  • Dövri Olaraq Yenilənən Təhlükəsizlik Hesabatı (DYTH)
  • Risk İdarəetmə Sisteminin (RİS), Risk İdarəetmə Planının (RİP) və
  • Risk Minimallaşdırma Tədbirlərinin hazırlanması və saxlanılması
  • Tibb işçisini məlumatlandırma məktublarının (TİMM) idarə edilməsi
  • Təhlükəsizlik Məlumat Mübadiləsi üzrə Sazişlərinin (SDEA) hazırlanması və dəstəklənməsi
  • Təlim
  • Farmakonəzarət Sisteminin Ekspertiza prosesinin dəstəklənməsi
  • Audit və İnspeksiyaya hazırlıq

 • BFMQƏ-nin Təhlükəsizliyi

  • Bioloji Fəallığa Malik Qida Əlavələrinin (BFMQƏ) Təhlükəsizliyi üzrə Lokal Əlaqələndirici Şəxsin təyin edilməsi
  • BFMQƏ-nin Əlavə Təsirləri haqda İstehlakçılar, tibb işçiləri tərəfindən bildirilən məlumatların idarə edilməsi
  • Ciddi Əlavə Təsirlərin istehsalçıya bildirişi
  • BFMQƏ-nin Təhlükəsizlik üzrə məlumatların elmi ədəbiyyatda dövri axtarışı
  • BFMQƏ-nin Təhlükəsizlik Hesabatı
  • Siqnalın müəyyən olunması və İdarəsi

 • Baytarlıq Preparatlarının Təhlükəsizliyi

  Hazırlanma mərhələsində

 • Kosmetik Vasitələrin Təhlükəsizliyi

  • Kosmetik Vasitlərin Təhlükəsizliyi üzrə Lokal Əlaqələndirici Şəxsin təyin edilməsi
  • Kosmetik Vasitlərin Əlavə Təsirləri haqda İstehlakçılar, tibb işçiləri tərəfindən bildirilən məlumatların idarə edilməsi
  • Ciddi Əlavə Təsirlərin istehsalçıya bildirişi
  • Kosmetik Vasitlərin Təhlükəsizlik üzrə məlumatların elmi ədəbiyyatda dövri axtarışı
  • Kosmetik Vasitlərin Təhlükəsizlik Hesabatı
  • Siqnalın müəyyən olunması və İdarəsi

 • Tibbi Vasitələrin Təhlükəsizliyi

  • Tibbi Vasitələrin Əlavə Təsirlərinin/Hadisələrin toplanması, araşdırılması və qiymətləndirilməsi
  • Tibbi Vasitələrin Əlavə Təsirlərinin/Hadisələrin İstehsalçıya bildirişi
  • Aylıq üzləşdirmə
  • Dövri Xülasə Hesabatının hazırlanması
  • Tibbi Vasitələrin Təhlükəsizliyi üzrə Düzəlişedici tədbirlərin hazırlanması
  • Standart Əməliyyat Prosedurlarının yazılması və/və ya nəzərdən keçirilməsi

Kliniki Tədqiqatlarda Funksional Xidmətlər

 • Təhlükəsizliyin İdarə Edilməsi

  • Fərdi Hadisə Barədə Təhlükəsizlik Hesabatı (FHTH) email (Hadisənin Tibbi Cəhətdən Qiymətləndirilməsi)
  • Təhlükəsizlik Üzrə Ümumi Məlumat Bazası
  • Ciddi Əlavə Təsirlərin Üzləşdirilməsi (Tənzimləyici orqanlara bildirilməsi vacib olanlar)
  • Ciddi Əlavə Təsirlərin Təsvirinin hazırlanması
  • Fərdi qeydiyyat forması (CRF) və Təhlükəsizlik üzrə hadısələrin qeydiyyatı (İştirakçıların sağlamlıqları ilə bağlı narahatlıqları istənilən tərəfə ünvanlamaq)

 • Tibbi Monitorinq

  • 24/7 Tibbi Monitorinqin aparılması
  • Məlumatların Monitorinqi üzrə Müstəqil Komitəsi (MMMK) səlahiyyətlərinin icrası
  • Təhlükəsizliyin İdarəetmə Planının hazırlanması
  • Xarici konsultant qismində Sahə və Tədqiqat Heyətinin Tibbi Məsələlər üzrə dəstəklənməsi
  • Tədqiqatın Sənədlərinin hazırlanması üçün Tibbi İzahedici məlumatların təqdim edilməsi

 • Tədqiqatın İdarə Edilməsi

  • Layihənin İdarə Edilməsi (tədqiqatın planlaşdırılmasından son nəticəyə qədər)
  • Kliniki Monitorinq (pasiyentin təhlükəsizliyi, mentor işçilərin və məlumatların bütövlüyünün monitorinqi)
  • Sahə və Tədqiqat Heyətinin Dəstəklənməsi (istənilən tibbi və sınaq keçirilməsi ilə bağlı məsələlər)
  • Tədqiqatın Əsas Sənədlərinin Hazırlanması (bütün tip sənədlər)
  • Sahənin İdarə Edilməsi (sahə üzvləri ilə əməkdaşlıq, kliniki sahənin hazırlanması, prosedurların icrası)

 • Tibbi Yazar

  • Tədqiqatın Xülasəsi
  • Kliniki Protokollar
  • Məlumatlandırılmış Razılıq Forması
  • Pasiyentin Məlumatlandırılması Vərəqəsi
  • Fərdi Qeydiyyat Forması
  • Kliniki Tədqiqat Hesabatları
  • Risk İdarəetmə Planı /Risk Qiymətləndirilməsi Və Minimallaşdırılması Strategiyası

 • FQF və Məlumat Bazasının Dizaynı

  • Fərdi Qeydiyyat Formasının (FQF) dizaynı və hazırlanması
  • Fərdi Qeydiyyat Formasının (FQF) tərtibat Rəhbərliyinin hazırlanması
  • Məlumat Bazasının Dizaynının hazırlanması
  • Məlumat Bazasının kilidlənməsi
  • Məlumat Bazasının arxivləşdirilməsi

 • Məlumatların Validasiyası

  • Klinik Məlumat Mübadiləsi Standartları Konsorsiumuna uyğun məlumat dəsti və sənədləşmə (məlumatların standartlaşdırılmasının təmini üçün)
  • Məlumat İdarəetmə Planının hazırlanması (klinik tədqiqatlar və ya digər araşdırmalar üçün məlumat axını ilə əlaqəli prosedurların təsviri)
  • Məlumat Validasiyası Planının hazırlanması (məlumat nəzarəti üçün rəhbərlik)
  • Məlumatın Avtomatik və Mexaniki Validasiyası (məlumatın tamlığına əmin olmaq üçün müxtəlif alətlər)
  • Sorğunun İdarə edilməsi (məlumatlarda uyğunsuzluqların olmamasını təmin etmək üçün həll alətləri)

 • Tibbi Kodlaşdırma

  • Terminlərin MedDRA lügəti əsasında kodlaşdırılması
  • Dərman vasitələri dair terminlərinin ÜST-nin lüğəti əsasında kodlaşdırılması
  • Kodlaşdırmanın uyğunluğunun yoxlanılması (MedDRA, ÜST-ə uyğun olaraq və digər xüsusi tövsiyyələr)

 • Biostatistika

  • Statistik Analiz Proqram Təminatı (SAS)-Proqramlaşdırma (layihənin tələblərinə uyğun olaraq fərdiləşdirilmiş proqram)
  • Protokolun dizaynı və Nümunə təqdimi
  • Statistik Analiz Planı
  • Statistik Analiz Hesabatı
  • Cədvəl, Siyahı və Rəqəmlərin Proqramlaşdırılması

Qeydiyyat İşləri

 • Tibbi Preparatların Qeydiyyatı

  Pharmexpert CRO Azərbaycan Respublikasının ərazisində tibbi preparatların qeydiyyatı üzrə peşəkar xidmətlər təklif edir:

  • Dərman vasitələri
  • Bioloji Fəallığa Malik Qida Əlavələri
  • Tibbi vasitələr
  • Kosmetik vasitələr

Open chat