PHARMEXPERT CRO yerli və beynəlxalq şirkətlərə müdaxiləli və müdaxiləsiz kliniki tədqiqatlar/sınaqlar sahəsində aşağıdakı funksional xidmətləri təklif edir.

Təhlükəsizliyin İdarə Edilməsi

 • Fərdi Hadisə Barədə Təhlükəsizlik Hesabatı (FHTH) email (Hadisənin Tibbi Cəhətdən Qiymətləndirilməsi)
 • Təhlükəsizlik Üzrə Ümumi Məlumat Bazası
 • Ciddi Əlavə Təsirlərin Üzləşdirilməsi (Tənzimləyici orqanlara bildirilməsi vacib olanlar)
 • Ciddi Əlavə Təsirlərin Təsvirinin hazırlanması
 • Fərdi qeydiyyat forması (CRF) və Təhlükəsizlik üzrə hadısələrin qeydiyyatı (İştirakçıların sağlamlıqları ilə bağlı narahatlıqları istənilən tərəfə ünvanlamaq)

Tibbi Monitorinq

 • 24/7 Tibbi Monitorinqin aparılması
 • Məlumatların Monitorinqi üzrə Müstəqil Komitəsi (MMMK) səlahiyyətlərinin icrası
 • Təhlükəsizliyin İdarəetmə Planının hazırlanması
 • Xarici konsultant qismində Sahə və Tədqiqat Heyətinin Tibbi Məsələlər üzrə dəstəklənməsi
 • Tədqiqatın Sənədlərinin hazırlanması üçün Tibbi İzahedici məlumatların təqdim edilməsi

Tədqiqatın İdarə Edilməsi

 • Layihənin İdarə Edilməsi (tədqiqatın planlaşdırılmasından son nəticəyə qədər)
 • Kliniki Monitorinq (pasiyentin təhlükəsizliyi, mentor işçilərin və məlumatların bütövlüyünün monitorinqi)
 • Sahə və Tədqiqat Heyətinin Dəstəklənməsi (istənilən tibbi və sınaq keçirilməsi ilə bağlı məsələlər)
 • Tədqiqatın Əsas Sənədlərinin Hazırlanması (bütün tip sənədlər)
 • Sahənin İdarə Edilməsi (sahə üzvləri ilə əməkdaşlıq, kliniki sahənin hazırlanması, prosedurların icrası)

Tibbi Yazar

 • Tədqiqatın Xülasəsi
 • Kliniki Protokollar
 • Məlumatlandırılmış Razılıq Forması
 • Pasiyentin Məlumatlandırılması Vərəqəsi
 • Fərdi Qeydiyyat Forması
 • Kliniki Tədqiqat Hesabatları
 • Risk İdarəetmə Planı /Risk Qiymətləndirilməsi Və Minimallaşdırılması Strategiyası

FQF və Məlumat Bazasının Dizaynı

 • Fərdi Qeydiyyat Formasının (FQF) dizaynı və hazırlanması
 • Fərdi Qeydiyyat Formasının (FQF) tərtibat Rəhbərliyinin hazırlanması
 • Məlumat Bazasının Dizaynının hazırlanması
 • Məlumat Bazasının kilidlənməsi
 • Məlumat Bazasının arxivləşdirilməsi

Məlumatların Validasiyası

 • Klinik Məlumat Mübadiləsi Standartları Konsorsiumuna uyğun məlumat dəsti və sənədləşmə (məlumatların standartlaşdırılmasının təmini üçün)
 • Məlumat İdarəetmə Planının hazırlanması (klinik tədqiqatlar və ya digər araşdırmalar üçün məlumat axını ilə əlaqəli prosedurların təsviri)
 • Məlumat Validasiyası Planının hazırlanması (məlumat nəzarəti üçün rəhbərlik)
 • Məlumatın Avtomatik və Mexaniki Validasiyası (məlumatın tamlığına əmin olmaq üçün müxtəlif alətlər)
 • Sorğunun İdarə edilməsi (məlumatlarda uyğunsuzluqların olmamasını təmin etmək üçün həll alətləri)

Tibbi Kodlaşdırma

 • Terminlərin MedDRA lügəti əsasında kodlaşdırılması
 • Dərman vasitələri dair terminlərinin ÜST-nin lüğəti əsasında kodlaşdırılması
 • Kodlaşdırmanın uyğunluğunun yoxlanılması (MedDRA, ÜST-ə uyğun olaraq və digər xüsusi tövsiyyələr)

Biostatistika

 • Statistik Analiz Proqram Təminatı (SAS)-Proqramlaşdırma (layihənin tələblərinə uyğun olaraq fərdiləşdirilmiş proqram)
 • Protokolun dizaynı və Nümunə təqdimi
 • Statistik Analiz Planı
 • Statistik Analiz Hesabatı
 • Cədvəl, Siyahı və Rəqəmlərin Proqramlaşdırılması

Normativ istinadlar