6.1. BFMQƏ-nin istifadə təlimatı (içlik vərəq) xarici dillərlə yanaşı, Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət olunmalıdır.

6.2. BFMQƏ-nin istifadə təlimatında onların BFMQƏ olması göstərilməlidir.

6.3. BFMQƏ-nin istifadə təlimatında onun istifadə qaydası, tərkibində göstərilən komponentlərin beynəlxalq adları, aktiv komponentlərin isə miqdarı və istehsalçı tərəfindən tövsiyə edilən sutkalıq doza miqdarı göstərilməlidir.

6.4. BFMQƏ-nin istifadə təlimatında aşağıda göstərilən ifadə və məlumatlar qeyd olunmalıdır:

6.4.1. “Dərman vasitəsi deyildir”;

6.4.2. “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;

6.4.3. “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;

6.4.4. “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;

6.4.5. “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”;

6.4.6. “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”.

Open chat